Dakota, Stephenson (Illinois): USA-61018, Illinois, United States of America.
Lage: -8931'25" West 4223'09" Nord  [Karte] [GOV]

https://en.wikipedia.org/wiki/Dakota_Township,_Stephenson_County,_Illinois