Eleroy, (Illinois): USA-61027, Illinois, United States of America.
Lage: -8945'38" West 4219'59" Nord  [Karte]

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleroy,_Illinois